NLP och coaching

Coaching med hjälp av NLP

Två av bakgrundpersonerna inom NLP och coaching är paret Joseph O´connor och Andrea Lages. Andrea är sedan länge en av grundarna till de coachingmodeller som används inom både Internationell Coaching och flera former av coachande NLP.

Joseph är en av de mest produktiva författarna inom området och paret har även skrivit flertalet böcker tillsammans. Kombinationen är idealisk, eftersom NLP har visat sig vara långt mycket mer effektivt i kombination med coachande förhållningssätt.

De mest kända böckerna är: Coaching med NLP och NLP Workbook.

NLP Coaching

NLP på jobbet

När du är trött och hängig, behöver peppa dig iväg till jobbet eller för att orka med dagen, då är mental inställning och NLP redskap som hjälper dig att se den positiva intentionen med det du ämnar göra. Tänk gärna på de system som påverkas när du gör din insats och hur dina kollegor påverkas när du genomför och inspirerar dem på din arbetsplats.

Det finns flera bra utbildningar att gå både vad gäller NLP som helhet, men även när du skall använda det inom coaching, en coach utbildning kan vara helt rätt väg att ta i sin utveckling.

NLP handlar mycket om det utslitna budskapet om vikten av att tänka ”positivt”. För många är det enkelt att dansa iväg till jobbet för en ny dag, medan andra känner oro för måndagen redan innan helgen har påbörjats.

Då du oftast tillbringar mer tid på jobbet än i hemmet , så är det oerhört viktigt att tiden är rolig och inspirerande. OM du inte känner denna glöd, så kan så vara, men fokusera då gärna på varför du arbetar där du gör. Meningsfullhet kan nästanintill överglänsa en roande arbetsplats och med hjälp av den, så kan du också se meningen med det du gör.

Fokusera gärna på hur ditt arbete och dina kollegor kan hjälpa dig framåt i livet, mot dina mål, dina visioner och det du ämnar företa dig.

NLP och Mental Träning

Tillsammans med eldsjälarna Lars-Eric och Elene Uneståhl har kombinationen av coaching, NLP och mental träning lanserats även i Sverige. Detta skapar möjligheter för individen att arbeta med sin egen utveckling i kombination med det arbete som sker ut mot omgivningen.

NLP och coaching

Coaching är ett förhållningssätt som kan användas för att hjälpa sig själv och andra till bättre mående. Coaching är en modell, med strikta steg som styr modellen så att effekten och styrkan av coachingsessionen blir maximal.

Coaching handlar om eget ansvar och en coach ger sällan råd, utan ställer istället väl genomtänkta frågor som får klienten att själv komma fram till svar och insikt. På detta sätt, så blir också styrkan och långsiktigheten mer påtaglig och klienten får utifrån detta finna sin egen väg för genomförandet.

Akutcoaching

Akutcoachingen tar cirka 15 minuter och är oerhört effektivt. Du kan genomföra modellen i telefon eller via ett personligt möte. Gemensamt för akutcoaching och ”vanlig” coaching är att de följer en modell med speciellt framtagna frågeställningar.

Akutcoaching passar utmärkt i din vanliga vardag och kan utföras nästintill var som helst, då du stöter på människor som behöver snabb coaching.

Coachande förhållningssätt

Med ett coachande förhållningssätt menas att du ställer frågor som är utmanande och frågande, dock alltid med en positiv intention, där du tar hänsyn till personens förmågor och resurser.

Coaching och NLP utgår alltid från att alla människor har alla resurser de behöver och att gränder endast finns i våra tankar.

NLP och coaching