NLP och hälsa

NLP och halsa

Hälsan och NLP

NLP är ett kraftfullt verktyg för förändring och då även inom hälsa. Inom NLP används flertalet modeller för att skapa allt från ett rökfritt liv till minskad vikt eller ångest. Sömnsvårigheter, dyslexi, trötthet, otillfredsställelse i livet eller relationsproblem löses på ett kick med de kraftfulla och mycket djupgående modellerna.

NLP övar dig på flexibilitet, att behålla ditt sinnestillstånd, skapa rapport med dig själv och din omgivning och motiverar dig till att må och leva ditt maximalt.

NLP: Neuro Lingvistisk Programmering

NLP fokuserar på ögon, kroppsspråk, beteende och det språk du använder. Neuro står för hjärnan och vårt sinne, Lingvistiken tar hänsyn till språket och programmeringen är detsamma som de beteenden som du har invanda.

Tänk om du kunde vänja dig av med invanda och mindre hälsosamma mönster på nolltid? Tänk om du kan öva dig på att behålla din sinnesstämning och tydliggöra dina åsikter och dina mål.

NLP och halsa

NLP: Några av NLP´s mest användbara och kända modeller och processer är:

– Miltonmodellen
– Neurologiska nivåer
– Metamodellen
– Submodaliteter
– Swish
– Perceptuella positioner
– Circle of Excellence

NLP och viktminskning

Kanske har du funderat över varför alla dina invanda mönster tycks mindre lätta att förändra? I många fall, så är våra mönster relaterade till känslor, som i sin tur utlöser reaktioner och handlande.

Om detta är fallet, så kan det förenklas markant om du tar mental träning, coaching eller NLP till din hjälp, eftersom dessa går djupare och rensar upp i ditt omedvetna.

NLP: Belöningssystem och tröstätning

Ett exempel på ovan nämnda är när du var liten och fick godis när du var ledsen. Inom NLP så kallas detta för en trigger eller ett ankare och innebär att upprepningar av ett visst mönster är invant i ett visst sammanhang. När du fick godis som litet ledset barn, så ökade också möjligheten för att du som vuxen ser godis som en tröst vid ledsamma tillfällen.

NLP: Firande med sötsaker

Ett liknande problem kan vara om du har för vana att fira med godsaker, bakverk och snacks. Redan som liten så vandes du vid att fredagsmyset, födelsedagskalaset och julmiddagen var knuten till sötsaker och detta förföljer dig oftast in i vuxenlivet.

Inom flertalet livsstilsmodeller så kallas detta för en ”dålig vana” eller belöningsproblematik, medan NLP istället ser det som ett ankare som har ankrats inuti dig.

NLP: Hälsosamma och mindre hälsosamma ankare

Alla ankare är inte dåliga, utan kan vara oerhört kraftfulla, livsnödvändiga och bra för oss och vårt samhälle. Tecken på bra ankare kan vara att du stannar när du ser ett rött ljus, att du bromsar när du ser att någon går över vägen och att du automatiskt stänger av spisplattan när du har tillagat maten klart.

Du övar in ankare när du tränar på bilkörningens halkbana, när du lär dig att cykla och allt annat som du gör varje dag, utan att ditt medvetna är med och styr. Ett ankare är alltså en omedveten insats från din kropp oavsett om den är bra för dig eller inte.

NLP: Förändra med ökat medvetande

För att öka möjligheterna till att vänja dig av min mindre hälsosamma ankare såsom tröstätning, småätning, stressätning, rökning eller andra beroenden, så är första steget att göra dig uppmärksam på ditt egen omedvetna och din egen kropps reaktioner. För att förändra dig, så behövs mod, envishet och gott om självinsikt!

NLP och Modellering

Du lär dig även hur du bäst kan ge och ta emot feedback samt hur du kan förhålla dig till de grundantagen som finns inom NLP. Modellering är även det, ett sätt för att stärka dina kunskaper samt förfina dina utföranden. Modelleringen utgår från att alla människor kan nå framgång och att det är fullt möjligt att kopiera det som en eller flera personer har gjort. Detta genomförs enklast genom att studera och bryta ner kunskap och strategier som är betydelsefulla för att skapa ett framgångsrecept.

NLP: Metaprogram

Metaprogram innebär att du lär dig att se saker från en annan position, som en ”fluga på väggen”. Med detta menas att du får ett annat förhållningssätt till en relation, diskussion eller händelse om du kan se den utifrån ett dissocierat tillstånd istället för ett associerat, där du är känslomässigt engagerad.

NLP: System och strategier

System är det som kännetecknar NLP, eftersom det oftast utgår från att både ändra, minska eller öka tyngden i system. Det kan liknas vid ett dominospel, där spelet förändras radikalt om eller när en bricka plokas bort eller sätts dit.

NLP och hälsa

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *