nlpblogg

NLP och coaching

Coaching med hjälp av NLP

Två av bakgrundpersonerna inom NLP och coaching är paret Joseph O´connor och Andrea Lages. Andrea är sedan länge en av grundarna till de coachingmodeller som används inom både Internationell Coaching och flera former av coachande NLP.

Joseph är en av de mest produktiva författarna inom området och paret har även skrivit flertalet böcker tillsammans. Kombinationen är idealisk, eftersom NLP har visat sig vara långt mycket mer effektivt i kombination med coachande förhållningssätt.

De mest kända böckerna är: Coaching med NLP och NLP Workbook.

NLP Coaching

NLP på jobbet

När du är trött och hängig, behöver peppa dig iväg till jobbet eller för att orka med dagen, då är mental inställning och NLP redskap som hjälper dig att se den positiva intentionen med det du ämnar göra. Tänk gärna på de system som påverkas när du gör din insats och hur dina kollegor påverkas när du genomför och inspirerar dem på din arbetsplats.

Det finns flera bra utbildningar att gå både vad gäller NLP som helhet, men även när du skall använda det inom coaching, en coach utbildning kan vara helt rätt väg att ta i sin utveckling.

NLP handlar mycket om det utslitna budskapet om vikten av att tänka ”positivt”. För många är det enkelt att dansa iväg till jobbet för en ny dag, medan andra känner oro för måndagen redan innan helgen har påbörjats.

Då du oftast tillbringar mer tid på jobbet än i hemmet , så är det oerhört viktigt att tiden är rolig och inspirerande. OM du inte känner denna glöd, så kan så vara, men fokusera då gärna på varför du arbetar där du gör. Meningsfullhet kan nästanintill överglänsa en roande arbetsplats och med hjälp av den, så kan du också se meningen med det du gör.

Fokusera gärna på hur ditt arbete och dina kollegor kan hjälpa dig framåt i livet, mot dina mål, dina visioner och det du ämnar företa dig.

NLP och Mental Träning

Tillsammans med eldsjälarna Lars-Eric och Elene Uneståhl har kombinationen av coaching, NLP och mental träning lanserats även i Sverige. Detta skapar möjligheter för individen att arbeta med sin egen utveckling i kombination med det arbete som sker ut mot omgivningen.

NLP och coaching

Coaching är ett förhållningssätt som kan användas för att hjälpa sig själv och andra till bättre mående. Coaching är en modell, med strikta steg som styr modellen så att effekten och styrkan av coachingsessionen blir maximal.

Coaching handlar om eget ansvar och en coach ger sällan råd, utan ställer istället väl genomtänkta frågor som får klienten att själv komma fram till svar och insikt. På detta sätt, så blir också styrkan och långsiktigheten mer påtaglig och klienten får utifrån detta finna sin egen väg för genomförandet.

Akutcoaching

Akutcoachingen tar cirka 15 minuter och är oerhört effektivt. Du kan genomföra modellen i telefon eller via ett personligt möte. Gemensamt för akutcoaching och ”vanlig” coaching är att de följer en modell med speciellt framtagna frågeställningar.

Akutcoaching passar utmärkt i din vanliga vardag och kan utföras nästintill var som helst, då du stöter på människor som behöver snabb coaching.

Coachande förhållningssätt

Med ett coachande förhållningssätt menas att du ställer frågor som är utmanande och frågande, dock alltid med en positiv intention, där du tar hänsyn till personens förmågor och resurser.

Coaching och NLP utgår alltid från att alla människor har alla resurser de behöver och att gränder endast finns i våra tankar.

NLP och coaching

NLP och hälsa

Hälsan och NLP

NLP är ett kraftfullt verktyg för förändring och då även inom hälsa. Inom NLP används flertalet modeller för att skapa allt från ett rökfritt liv till minskad vikt eller ångest. Sömnsvårigheter, dyslexi, trötthet, otillfredsställelse i livet eller relationsproblem löses på ett kick med de kraftfulla och mycket djupgående modellerna.

NLP övar dig på flexibilitet, att behålla ditt sinnestillstånd, skapa rapport med dig själv och din omgivning och motiverar dig till att må och leva ditt maximalt.

NLP: Neuro Lingvistisk Programmering

NLP fokuserar på ögon, kroppsspråk, beteende och det språk du använder. Neuro står för hjärnan och vårt sinne, Lingvistiken tar hänsyn till språket och programmeringen är detsamma som de beteenden som du har invanda.

Tänk om du kunde vänja dig av med invanda och mindre hälsosamma mönster på nolltid? Tänk om du kan öva dig på att behålla din sinnesstämning och tydliggöra dina åsikter och dina mål.

NLP och halsa

NLP: Några av NLP´s mest användbara och kända modeller och processer är:

– Miltonmodellen
– Neurologiska nivåer
– Metamodellen
– Submodaliteter
– Swish
– Perceptuella positioner
– Circle of Excellence

NLP och viktminskning

Kanske har du funderat över varför alla dina invanda mönster tycks mindre lätta att förändra? I många fall, så är våra mönster relaterade till känslor, som i sin tur utlöser reaktioner och handlande.

Om detta är fallet, så kan det förenklas markant om du tar mental träning, coaching eller NLP till din hjälp, eftersom dessa går djupare och rensar upp i ditt omedvetna.

NLP: Belöningssystem och tröstätning

Ett exempel på ovan nämnda är när du var liten och fick godis när du var ledsen. Inom NLP så kallas detta för en trigger eller ett ankare och innebär att upprepningar av ett visst mönster är invant i ett visst sammanhang. När du fick godis som litet ledset barn, så ökade också möjligheten för att du som vuxen ser godis som en tröst vid ledsamma tillfällen.

NLP: Firande med sötsaker

Ett liknande problem kan vara om du har för vana att fira med godsaker, bakverk och snacks. Redan som liten så vandes du vid att fredagsmyset, födelsedagskalaset och julmiddagen var knuten till sötsaker och detta förföljer dig oftast in i vuxenlivet.

Inom flertalet livsstilsmodeller så kallas detta för en ”dålig vana” eller belöningsproblematik, medan NLP istället ser det som ett ankare som har ankrats inuti dig.

NLP: Hälsosamma och mindre hälsosamma ankare

Alla ankare är inte dåliga, utan kan vara oerhört kraftfulla, livsnödvändiga och bra för oss och vårt samhälle. Tecken på bra ankare kan vara att du stannar när du ser ett rött ljus, att du bromsar när du ser att någon går över vägen och att du automatiskt stänger av spisplattan när du har tillagat maten klart.

Du övar in ankare när du tränar på bilkörningens halkbana, när du lär dig att cykla och allt annat som du gör varje dag, utan att ditt medvetna är med och styr. Ett ankare är alltså en omedveten insats från din kropp oavsett om den är bra för dig eller inte.

NLP: Förändra med ökat medvetande

För att öka möjligheterna till att vänja dig av min mindre hälsosamma ankare såsom tröstätning, småätning, stressätning, rökning eller andra beroenden, så är första steget att göra dig uppmärksam på ditt egen omedvetna och din egen kropps reaktioner. För att förändra dig, så behövs mod, envishet och gott om självinsikt!

NLP och Modellering

Du lär dig även hur du bäst kan ge och ta emot feedback samt hur du kan förhålla dig till de grundantagen som finns inom NLP. Modellering är även det, ett sätt för att stärka dina kunskaper samt förfina dina utföranden. Modelleringen utgår från att alla människor kan nå framgång och att det är fullt möjligt att kopiera det som en eller flera personer har gjort. Detta genomförs enklast genom att studera och bryta ner kunskap och strategier som är betydelsefulla för att skapa ett framgångsrecept.

NLP: Metaprogram

Metaprogram innebär att du lär dig att se saker från en annan position, som en ”fluga på väggen”. Med detta menas att du får ett annat förhållningssätt till en relation, diskussion eller händelse om du kan se den utifrån ett dissocierat tillstånd istället för ett associerat, där du är känslomässigt engagerad.

NLP: System och strategier

System är det som kännetecknar NLP, eftersom det oftast utgår från att både ändra, minska eller öka tyngden i system. Det kan liknas vid ett dominospel, där spelet förändras radikalt om eller när en bricka plokas bort eller sätts dit.

NLP och hälsa